2018-04-22

KOMO Afbouw

KOMOAfbouw

KOMO-Afbouw is het kwaliteitssysteem van de afbouw. Het is een procescertificatieregeling. Met een Beoordelingsrichtlijn (BRL 9600) en zes verschillende uitvoeringsrichtlijnen, die zijn toegespitst op specifieke werkzaamheden.

Een van die URL’s gaat dus over buitengevelisolatie (Uitvoeringsrichtlijn Vervaardigen van Buitengevelisolatie met Gepleisterde Afwerking, URL 0735) en maakte oorspronkelijk deel uit van BRL 1328. De overige URL’s gaan over stukadoorswerk, spackspuitwerk, calciumsulfaatgebonden gietvloeren, cementgebonden dekvloeren en de montage van systeemwanden en -plafonds.

Op de kwaliteit worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd door certificerende instellingen. NOA is nauw betrokken bij de ontwikkeling en voortgang van deze kwaliteitsregeling.