Kwaliteitszorg en het Bouwbesluit

(Gemeentelijke) overheden mogen sinds de instelling van het bouwbesluit geen nadere eisen stellen aan producten en bedrijven die beschikken over een erkende kwaliteitsverklaring. De KOMO-Attesten en KOMO-Procescertificaten gevelisolatie zijn van die erkende kwaliteitsverklaringen en vormen voldoende bewijs dat aan de eisen van het bouwbesluit wordt voldaan.