2018-04-22

KOMO en CE Markering

Gevelisolatiesystemen die in het buitenland al getest en goed bevonden zijn, krijgen door de Nederlandse kwaliteitszorg eenvoudig toegang tot de Nederlandse markt.

Regelmatig (steeds minder overigens) wordt beweerd dat CE markering alle Nederlandse KOMO-Attesten en -(Proces)certificaten overbodig zal maken.

Onzin alhoewel de invoering van de CE-markering wel betekende dat overheden in hun opdrachten / regelgeving geen kwaliteitseisen meer mochten stellen die verder gaan dan de CE-markering.

Of dat wel zo verstandig was, is de vraag.