CE Markering

Steenwol met een CE Markering

Steenwol met een CE Markering

 

Een CE-markering is een merkteken waarmee aangegeven wordt of producten voldoen aan de eisen die de Europese Unie (EU) stelt. Met het teken geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan de minimale eisen over veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming.

Inmiddels is ook een zogenaamde prestatieverklaring verplicht. Zonder deze verklaring mogen bouwproducten niet meer in verhandeld worden.