2018-04-22

Prestatieverklaring

De prestatieverklaring zegt iets over technische eigenschappen en/of waarden van een product, maar bijna niets over de toepassing er van. Er wordt vaak verwezen naar normen die veel mensen niet kennen.

De prestatieverklaring moet met de meeste bouwproducten worden meegeleverd. (Digitaal of in papieren vorm.)

Indien die verklaring door de fabrikant niet juist is opgesteld, en niet waar gemaakt wordt wat er in staat, dan verricht de fabrikant een economisch delict.

Het nut van de prestatieverklaring

Het is de vraag of de prestatieverklaring de voorschrijver en eindgebruiker zo veel helpt. Kan hij/zij aan de hand van een prestatieverklaring bepalen of het voor de toepassing geschikt is?

Waarschijnlijk niet.

Nederland kent het KOMO-merk en dat merk is voor voorschrijvers en eindgebruikers wel duidelijk / duidelijker(?).

Voorbeeld van een prestatieverklaring

Hier. Wie wordt hier vrolijk / wijzer van?

De overheid is iets enthousiaster!

Lees wat zij er over schrijft!