Het Procescertificaat gevelisolatie

Het Procescertificaat gevelisolatie is in 1990 op initiatief van LSGI ontstaan en is een kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat een geattesteerd systeem, door een bedrijf met dit procescertificaat, op de juiste wijze wordt aangebracht in het werk. Omdat het Procescertificaat zowel eisen stelt aan het systeem als aan het aanbrengen ervan is het de belangrijkste kwaliteitsverklaring bij buitengevelisolatie.

Voordat er met een werk begonnen wordt moet zowel het stukadoorsbedrijf, als de systeemhouder instemmen met de detaillering van het betreffende bouwproject. Het stukadoorsbedrijf wordt op de bouwplaats regelmatig steekproefsgewijs gecontroleerd door de certificerende instelling om te zien of de kwaliteit blijft voldoet aan de BRL.

Een opdrachtgever die kiest voor een bedrijf dat beschikt over dit Procescertificaat verzekert zich ervan dat op zijn werk: een systeem wordt toegepast dat beschikt over een officieel erkend Attest een detaillering wordt toegepast die is afgestemd op de BRL en is goedgekeurd door het stukadoorsbedrijf en de systeemhouder een stukadoorsbedrijf werkt dat bewezen heeft te beschikken over voldoende vakkennis het stukadoorsbedrijf zijn eigen kwaliteit bewaakt de uitgevoerde werkzaamheden regelmatig, steekproefsgewijs, worden gecontroleerd door de certificerende instelling.