Attest gevelisolatie

Het Attest is een eenmalige beoordeling of een product of systeem (een aantal bij elkaar behorende producten) in zijn toepassing voldoet aan bepaalde eisen. Door het afgeven van een Attest wordt aangegeven dat het product of systeem voldoet aan de kwaliteitseisen.

Bij buitengevelisolatie is het mogelijk een systeem in een binnen- of buitenlands laboratorium te laten testen. Certificerende instellingen kunnen buitenlandse en Nederlandse testrapporten toetsen aan de BRL. Als deze toetsing aantoont dat het systeem de testen die het systeem heeft doorlopen, minimaal voldoen aan de eisen die geformuleerd zijn in de BRL kan een Attest afgegeven worden.

Omdat de BRL is gebaseerd op de Europese richtlijnen, komt het vaak voor dat een systeem met erkende buitenlandse testrapporten, al snel voldoet aan de BRL. Het certificerend instituut (SKG-IKOB BV) zal de systeemhouder vragen evt. ontbrekende testen alsnog te laten uitvoeren.