Wat is een systeem?

Alleen met op elkaar afgestemde bestanddelen van een bepaald systeem, zoals bijv. hechtmortel, isolatieplaten, wapeningsweefsel, pleister e.d., is het mogelijk om een gevelisolatiepakket op te bouwen waarin achteraf geen gebreken optreden. Daarom is het belangrijk dat alleen materialen in het systeem worden verwerkt waarvan door de leverancier expliciet in het Attest is aangegeven dat zij onderdeel uitmaken van het gevelisolatiesysteem. Vervangen van