Bouwbesluitaansluiting

In de BRL wordt aangegeven hoe de BRL aansluit bij het bouwbesluit. Hierbij te denken aan de prestatie-eisen uit het bouwbesluit, de bepalingsmethoden in de BRL en de vereiste waarden.

Het gaat om een groot aantal codes en artikelnummers die van belang zijn als de in de BRL opgenomen waarden in detail getoetst moeten worden aan het bouwbesluit. In de dagelijkse bouwpraktijk is deze informatie minder van belang en daarom op deze site niet opgenomen.