Etikettering

Men dient te kunnen herkennen dat de geleverde materialen onderdeel uitmaken van het geattesteerde systeem. De BRL vermeldt het navolgende over de etikettering:

Op de emballage van alle onderdelen van een systeem moet duidelijk en blijvend leesbaar ten minste de volgende informatie zijn aangegeven:

  • de naam van de fabrikant van het systeem;
  • de handelsnaam waaronder het systeem op de markt wordt gebracht;
  • de aard van de inhoud en de hoeveelheid conform het wettelijke ‘Hoeveelheidsaanduidingenbesluit’;
  • productie- en/of chargenummer van het materiaal;
  • informatie omtrent de maximale houdbaarheid van de inhoud;
  • aanvullende wettelijke verplichte informatie, bijv. ten aanzien van de schadelijkheid conform het Besluit Aflevering Gevaarlijke Stoffen’ (BAGA).

 

Voor producten die voor het aanbrengen moeten worden aangemaakt, moet de menginstructie bij voorkeur op de emballage zijn verwerkt. Als die niet op de verpakking is vermeld, of in een andere taal is gesteld, moet op het werk een in de Nederlandse taal gestelde instructie aanwezig zijn.