Waar isolatieplaten aan moeten voldoen

Voor wat betreft de isolatieplaten stelt de BRL eisen aan:

 • maximale maten;
 • maat- en vlakheidafwijkingen;
 • haaksheid;
 • rechtlijnigheid;
 • warmtegeleidingscoefficient;
 • druksterkte of drukspanning;
 • gedrag bij brand;
 • volumieke massa;
 • nakrimp;
 • dimensiestabiliteit;
 • gehalte open cellen;
 • delaminatiesterkte;
 • tolerantie op volumieke massa;
 • buigtreksterkte;
 • E-modulus.