BRL eisen aan systeem

Om te voldoen aan de eisen uit de BRL dienen systemen te worden getest in hun samenhang. In de BRL is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een te beproeven muur voorzien van gevelisolatie moet worden opgebouwd en welke monsters (voor bijv. brand- en trekproeven) moeten worden aangeleverd. Daarnaast zijn er (NEN)-normen en waarden waaraan het gevelisolatiesysteem dient te voldoen. Hierbij te denken aan:

  • brandbeveiliging
  • bestandheid tegen windbelasting
  • hechtsterkte systeemonderdelen
  • bestandheid tegen temperatuur
  • bestandheid tegen vorst
  • bestandheid tegen mechanische belasting
  • warmteweerstand van de gevel
  • bestandheid tegen vocht van binnen uit.