Donkere kleuren mogelijk op gevelisolatie?

De kleurintensie van de afwerking ven een gevelsysteem is sterk afhankelijk van de opbouw van het systeem. Indien het gevelsysteem is opgebouwd met een isolatieplaat, kan de toplaag in combinatie met de mortelweefsellaag bij donkere kleuren de warmte die indeze laag wordt opgebouwd, onvoldoende afstaan. Deze laag is meestal ca. 6-8 mm dik. Op dergelijke systemen geld een helderheids ondergrens van 20%. Rondom deze grens zal de kleur telkens worden beoordeeld op toepassing en duurzaamheid. Meer informatie hierover bij de LSGI-leden.