Driehoeksgaranties

“Goedkoop is duurkoop.” Dat is zeker van toepassing op driehoeksgaranties als er schade optreedt.

Driehoeksgaranties zijn garanties waarbij stukadoorsbedrijf, systeemhouder en bouwkundig aannemer gezamenlijk tekenen voor de garantie: ieder voor wat betreft zijn eigen aandeel.

 Zolang er geen schade is, en dat is overigens meestal het geval, is de ‘niets-kostende’ driehoeksgarantie natuurlijk het gunstigste. Problemen kunnen ontstaan op het moment dat er schade optreedt. Meestal dient in die gevallen de eigenaar aan te tonen wie van de drie partijen de veroorzaker is van de opgetreden schade. Dit is veelal een zeer langdurige zaak, als een onbetwistbare uitspraak al mogelijk is. Daarbij dient nog uitgegaan te worden van het feit dat alle bedrijven die de garantie tekenden, op het moment dat tot herstel moet worden overgegaan nog bestaan en dat zij dan draagkrachtig genoeg zijn.”