Vlakheid van de ondergrond

Om een vlak eindresultaat te krijgen dient de ondergrond waartegen de gevelisolatie wordt aangebracht ook een bepaalde vlakheid te hebben.

De eisen die normaliter aan de vlakheid van metselwerk en kalkzandsteenlijmwerk gesteld worden zijn aan te treffen in de STABU-standaard en ook aan te treffen in bijgaande tabel. Attentie tabel en link invoegen.

De oppervlaktebeoordelingscriteria (tabel) zijn opgesteld door een commissie van deskundigen uit de metsel- en lijmwereld.