Welstand

Elk nieuwbouwproject moet beoordeeld worden door een gemeentelijke Welstandcommissie.

Dit geldt vaak ook voor verbouwingen. Als het de bedoeling is dat het uiterlijk van de gevel wordt gewijzigd, buigt de Welstandcommissie zich vooraf over het plan. De criteria kunnen per gemeente verschillen.

De commissie, bestaande uit medewerkers van de gemeente en vaak aangevuld met architecten, beoordeelt het (ver)bouwplan op het uiterlijk en kijkt of het past in de omgeving.

Vervolgens wordt het plan goed- of afgekeurd.