Voorstrijk

Het toepassen van een voorstrijklaag op de wapeningslaag in een dun systeem geniet vaak de voorkeur.

Redenen hiervoor zijn:

  • het tegengaan van uitbloeien van de wapeningslaag (waarover later meer);
  • het tegengaan van ongelijkmatige zuiging. Dit is een belangrijke oorzaak van kleurverschillen;
  • het verbeteren van de hechting van de pleister;
  • vermindering van het verbruik aan pleister en dus ook arbeid.

Te vaak wordt de voorstrijklaag bij de prijsonderhandeling ‘ingeleverd’.

Bij een licht gekleurde mortel is de noodzaak voor een voorstrijklaag minder aanwezig.