Waterslagen

In vele gevallen zal het in de renovatie nodig zijn om de bestaande waterslagen te vervangen door bredere exemplaren.

Raamdorpelstenen

Verglaasde keramische raamdorpelstenen kunnen worden geplaatst indien ten opzichte van het voltooide isolatiewerk een voldoende overstek kan worden gerealiseerd. In verband met het voork

(Gemoffelde) waterslagen met kopschotjes

Vaak worden geprefabriceerde waterslagen van RVS, gemoffeld aluminium e.d. met losse kopschotjes worden toegepast. In die gevallen moet de verticale aansluiting van het kopschotje tegen de waterslag zorgvuldig worden afgekit. Kopschotjes dienen met enige speling op de waterslag gemonteerd te worden om thermische uitzetting van de waterslag mogelijk te maken. Hoeveel is afhankelijk van de lengte, de kleur (en de situering van de waterslag / zonzijde o.d.). Er zijn waterslagen met kopschotjes leverbaar voorzien van een drainstukje wat kitten van het kopschotje overbodig maakt.

Anti-dreunlaag

Ter voorkoming van geluidsoverlast bij regen op metalen waterslagen kan men dit type waterslag behandelen met een anti-dreunlaag. Dit is een dempende laag onder de waterslag, die door de leverancier kan worden meegeleverd.

Mechanische belasting

Men dient zich te realiseren dat waterslagen deze in de praktijk soms zwaar mechanisch belast worden. Denk daarbij het plaatsen van een ladder tegen de waterslag. Bij de bevestiging van de waterslagen dient men dan ook rekening te houden met deze belastingen. Het toepassen van bij de waterslag behorende ankers (klangen) biedt veelal hiervoor een oplossing.