Dakaansluitingen, waterslagen en muurafdekkingen

Vaak worden er bij horizontale aansluitingen nieuwe profielen (lekdorpels, waterslagen, daktrimmen of muurafdekkingen o.d.) geplaatst.

Ter plaatse van dakaansluitingen en muurafdekkingen dienen de koppelingen van deze profielen onderling waterdicht te worden uitgevoerd en voldoende ruimte hebben om de thermische uitzetting op te kunnen vangen.

Vocht mag niet via de koppelingen achter het systeem komen. Daarom is het belangrijk dat dakaansluitingen, waterslagen, muurafdekkingen, e.d. zijn aangebracht voordat het systeem wordt aangebracht.

Dilatatieprofielen voor het aanbrengen van de platen te lood gesteld worden. Indien aansluitingen achteraf dienen te worden gemaakt dient erop gelet te worden dat daarbij het systeem niet beschadigd wordt. Bijv. daktrimmen die in de directe omgeving van een stuclaag worden aangebracht dienen geschroefd te worden en niet genageld.