2018-03-17

Schade

De Stichting Bouwresearch (SBR) heeft in 1993 een onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen met gevelisolatie. Daartoe bezochten rapporteurs van TNO een 25-tal projecten. Het onderzoek werd gepubliceerd in de publicatie ‘Praktijkervaring met gepleisterde buitengevelisolatiesystemen’ uitgegeven onder SBR-nr. 283.

Ik heb nog naar dit rapport op internet gezocht maar niet gevonden…. De enige bron die nog wat over dit onderzoek meldt is het Handboek Gevelisolatie en deze website… Voor zover mij bekend zijn er geen andere onderzoeken gepleegd. Daar is ook geen aanleiding voor!

In genoemd rapport werd geconcludeerd dat gevelisolatie goed functioneert. Als er sprake was van ‘degradatie’ dan betrof dit vooral esthetische zaken; voornamelijk lokale vervuiling en algaangroei. Er werd vastgesteld dat dit verschijnsel zich ook voordoet bij geveltypen samengesteld uit metselwerk, beton en dergelijke maar dat de acceptatiegraad daar kennelijk anders ligt.

Er werd daarbij opgemerkt dat het niet afwijkt bij gevels samengesteld uit metselwerk, beton en dergelijke. Op deze website worden alle in dit onderzoek geconstateerde schades behandeld en en verder aangevuld.

Het is raadzaam, mede i.v.m. het recht op garantie, (ruim) voordat men aan het herstel gaat beginnen overleg te plegen met de garantiegevers, de systeemhouder en het gecertificeerd stukadoorsbedrijf.