2019-11-24

Verzekerde garantie

Bijna vanaf de eerste toepassing van gevelisolatie zijn er in ons land vormen van verzekerde garantie bekend. In die beginperiode waren er ook nog eens verschillende aanbieders. Momenteel hebben leveranciers en gevelisolatiebedrijven zich gevonden in de Stichting Gevelgarantie. Er is amper “concurrentie”. De Stichting is geen verzekeringsmaatschappij. Ze verzekert haar werken wel bij een verzekeringsmaatschappij.

Ervaring leert dat garantieregelingen door bouwkundig aannemers en opdrachtgevers helaas matig tot slecht bestudeerd worden.

Let op zijn minst bij garantieverklaringen voor gevelisolatie op het navolgende:

 • wie op de garantieverklaring c.q. -polis als de begunstigde genoemd wordt en of de garantie overdraagbaar is;
 • of al dan niet een aflopende garantie verstrekt wordt. (Een aflopende garantie keert bij schade per jaar minder uit);
 • de steiger onder de garantieregeling valt;
 • de BTW-kosten van de eventuele schade ook onder de garantie vallen;
 • het gegarandeerde bedrag geïndexeerd wordt;
 • alle mondelinge toezeggingen ook schriftelijk in de garantieregeling zijn vastgelegd;
 • of schadeuitkering beperkt wordt tot de maximale aanneemsom of slechts een gedeelte van de aanneemsom (gerelateerd aan het vlak waar de schade optreedt).

De verzekerde garanties garanderen logischerwijs alleen de uitgevoerde gevelisolatie. Opdrachtgevers realiseren zich echter vaak niet dat navolgende zaken meestal niet onder de garantie vallen:

 • werkzaamheden (al dan niet uitgevoerd door het stukadoorsbedrijf) die niet tot gevelisolatie behoren zoals: kitvoegen, tegels, steenstrips en ongeïsoleerd buitenstucwerk;
 • het waterdicht maken van aansluitingen van de ondergrond bijv. met kozijnen;
 • het uiterlijk;
 • gevolgschade;
 • schade van buitenaf komend e.d.