Inhoud technisch advies

 

In een technisch advies dienen, voor zover van toepassing, de hiernavolgende aspecten aan de orde komen:

 • randvoorwaarden voor het aanbrengen van het systeem;
 • door derden uit te voeren werkzaamheden voor aanvang, tijdens, en na afloop van de gevelisolatiewerkzaamheden;
 • voorbehandeling van de ondergrond;
 • bevestiging van het isolatiemateriaal;
 • eventuele additionele mechanische bevestiging;
 • opgave van soort, aantal, plaats bevestigingspunten bij mechanisch bevestigde systemen;
 • plaatsen waar hoekprofielen en andere stucadoorsprofielen diente te worden aangebracht;
 • soort
 • waar pantserlaag toepassen;
 • dikte van de laag (mortel + net(ten));
 • soort afwerklaag;
 • systeemdetailleringen zoals:
  • uitvoering en afwerking van de sokkel;
  • bescherming tegen grondwater;
  • de noodzaak om al of niet te dilateren en zo ja, waar en hoe;
  • alle aansluitdetails (standaard en voor zover daar niet in begrepen bijzondere op het betreffende werk van toepassing zijnde details);
 • opgave van de weerscondities waaronder het systeem mag worden aangebracht;
 • een lijst van alle voor het werk benodigde materialen voorzien van merk en typenummers;
 • dat de uitvoering dient te geschieden door een stukadoorsbedrijf dat beschikt over een KOMO-Procescertificaat gevelisolatie;
 • dat het toe te passen systeem beschikt over een KOMO-Attest.