2018-10-24

Disclaimer

Ook onze maatschappij krijgt wat Amerikaanse trekjes. Voor het minste of geringste dient men bij elkaar een claim in. Vandaar dat wij ook onderstaande dienen te melden:

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Gebruikers van de informatie op deze site vrijwaren de auteur (en zijn werkgever) uit van aansprakelijkheidsstellingen voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website.

© Copyright Rob van Boxtel

Indien men gebruik maakt van teksten op deze website zullen wij daar meestal wel toestemming voor geven. U dient dit echter vooraf te verifiëren omdat wij inmiddels ook al misbruik en onjuiste overname van onze informatie hebben kunnen constateren.