Garantie en tegels en steenstrips

Bij garantie op tegelwerk zijn meerdere partijen betrokken zijn, t.w.: systeemhouder, stukadoorsbedrijf, tegelleverancier, tegellijmfabrikant, tegelzettersbedrijf, kitfabrikant en kitbedrijf. Bij steenstrips is het aantal partijen vaak niet minder.

In dit soort situaties dient gekeken te worden of alle werkzaamheden en materialen van de betrokken bedrijven onder de garantie vallen