2019-11-02

BRL: Basis voor kwaliteitsverklaringen

Alle Kwaliteitsverklaringen waar we op deze website over schrijven zijn gebaseerd op een daartoe opgezette Beoordelingsrichtlijn (BRL).

Zij wordt, nadat ze is opgesteld, ter visie gelegd en getoetst door een College van Deskundigen.

De kwaliteitszorg bij buitengevelisolatie is gebaseerd op drie BRL’s

Een voorloper van de BRL 1328 (die toen zowel het systeem als het aanbrengen behandelde) is in 1986 uitgegeven onder auspiciën van de (inmiddels opgeheven) vereniging VESPIN.

De BRL 9600 (KOMO Afbouw) kwam tot stand op initiatief van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA). Deze BRL gaat over een afbouwbedrijven in het algemeen.

De BRL 1328 bleef bestaan echter beperkte zich sindsdien tot de eisen aan systeem en de systeemcomponenten.

Aan de bij de BRL 9600 horende URL’s staan eisen aan de uitvoering. Er is een URL over buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking gaat. De overige URL’s gaan over stukadoorswerk, spackspuitwerk, calciumsulfaatgebonden gietvloeren, cementgebonden dekvloeren en de montage van systeemwanden en -plafonds.

In 2019 gaf Insula Certificatie de BRL 1336: Buitengevelisolatie met harde bekleding uit. Hierbij te denken aan tegels en steenstrips. Aan deze BRL is geen aparte URL gekoppeld.

BRL’s en URL’s zijn, zoals al eerder vermeld, samengesteld in samenspraak met alle bij buitengevelisolatie betrokken partijen. Op deze website wordt veel aandacht geschonken aan de BRL’s en URL.