Aanwezige bedrading

Van eventueel aanwezige elektrische bedrading moet, indien zij na de voltooiing van het werk haar functie wederom moet vervullen, de stroomtoevoer gedurende de uitvoering van het isolatiewerk worden afgesloten. Overige op de gevel bevestigde bedrading (CAI, PTT e.d.) kan (slechts na overleg met de betreffende instanties) in het systeem worden opgenomen. Dit mag echter niet leiden tot een aanzienlijke verzwakking van de thermische en mechanische eigenschappen van het systeem.