Spanningscorrosie voorkomen

Bij het ontwerpen dient altijd opgelet te worden als er twee verschillende metalen met elkaar in contact komen. Dan bestaat de (heel erg kleine) kans op spanningscorossie. Dit proces wordt ook wel elektrolytische werking van metalen, galvanische corrosie of contactcorrosie genoemd.

Een van de weinige voorbeelden waar spanningscorrosie bij buitengevelisolatie kan optreden zijn de contactvlakken tussen loden slabben en metalen profielen of de keuze van bevestigingsmiddelen daarbij. RVS is aan te bevelen omdat dit (praktisch) niet corrodeert. Door bij detaillering het contact van verschillende metalen te vermijden of te minimaliseren wordt spanningscorrosie tegengegaan.

Overigens is spanningscorrosie een traag proces dat afhankelijk is van de vochtigheid en de potentiaalverschillen. Het contact tussen verschillende metalen leidt zeker niet altijd tot daadwerkelijke schade. De plaats van de metalen in de z.g.

Als twee metalen, in een vochtig milieu, tegen elkaar worden aangebracht zal het

Een voorbeeld van schade door spanningscorrosie die binnen redelijk korte termijn plaatsvindt is de bevestiging van loden slabben met stalen nagels of stalen nagels die in een (natte) zinken goot achterblijven.