Balkon, verticale doorsnede

det 13.14

Tekening geeft een nieuwbouwsituatie aan. In renovatie is een koudebrug veelal niet te voorkomen. Indien er een kans bestaat dat het balkon kan doorbuigen dient met deze doorbuiging rekening gehouden te worden. In dit geval de pleister op enige afstand te beeindigen met een stucstopprofiel en de naad te voorzien van rugvulling en kit.

Aandachtspunten:

  • Afstand hemelwaterafvoer tot afgewerkte gevel
  • Slabbe: spanningscorrosie en knelprofiel

Legenda:

  • 1 Hechtmortel
  • 2 Isolatieplaat
  • 3 Wapeningslaag met -weefsel en pleister
  • 6 Cellenband
  • 8 Sokkelprofiel
  • 18 Slabbe (bijv. lood)
  • 24 Kit