Pleister

Na ten minste 48 uur, in elk geval wanneer de wapeningslaag, of indien van toepassing, de voorstrijklaag, volledig is gedroogd, moet de pleister ‘naadloos’ worden aangebracht. Aan opgegeven verbruik per m2 moet worden aangehouden. In principe moet het gevelvlak zonder onderbrekingen opeenvolgend worden gepleisterd.