Afschermen

Tijdens het aanbrengen en het verharden mag de pleisterlaag niet worden blootgesteld aan regen, felle wind of extreem hoge luchtvochtigheden. Bij het werken en verharden van de pleisterlaag tijdens felle zonneschijn moet het werk worden ingericht dat, met de stand van de zon rekening houdend, de vers opgezette pleisterlaag steeds in de schaduw ligt. Zonodig dienen ‘afschermende’ maatregelen te worden getroffen.