2019-11-03

Groene of zwarte plekken op de pleisterlaag

Bron: SBR 283.

Kenmerken van deze schade:

Op het gevelvlak tekenen zich groene en zwarte plekken af bij plaatselijk verhoogd wateraanbod. Dit komt vooral voor bij gevels die op het noorden georienteerd zijn en gevels waarvoor bomen staan. Hoe algvorming kan worden herkend elders op deze website.

Oorzaken:

Algvorming die veroorzaakt wordt door het vaak en lang nat zijn van de gevel. Dit vindt zijn oorzaak in detaillering, ontbreken van zon door bijv. bomen en de orientatie van de gevel. Algvorming maakt de weg vrij voor het groeien van (korst)mossen.

Herstel:

Voor verwijdering en overschilderen is op deze site nadere informatie aan te treffen.

Preventie:

Indien bezonning of winddroging niet mogelijk is zal de gevel lang nat blijven en is het moeilijk algvorming te voorkomen. Op plaatsen waar begroeiing de bezonning belemmert kan het wegnemen of snoeien ervan effectief zijn.