Toepassingsgebied

In de beoordelingsrichtlijn is er vooral van uitgegaan dat het buitengevelisolatiesysteem wordt aangebracht op een steenachtige ondergrond. Oftewel een ondergrond die duurzaam stabiel is. In andere situaties dient men er van verzekerd te zijn dat de ondergrond stabiel is.

Indien een buitengevelisolatiewerk in details of eisen afwijkt van wat in de BRL wordt voorgeschreven mag het werk niet door een stukadoorsbedrijf met een KOMO-Procescertificaat worden uitgevoerd. De certificeerde instelling kan een ontheffing verlenen.