Steenwol lamellenplaat

Steenwolplaat waarvan de vezels loodrecht op het plaatoppervlak staan. Hierdoor heeft de plaat een iets hogere drukvastheid. (Dit geldt overigens niet voor puntlasten.) Het soortelijk gewicht is 95 kg/m3.

De plaat is iets goedkoper dan de gevelplaat en valt op door zijn afwijkende maat, veelal 200 x 1000 mm. Deze maat wordt veroorzaakt doordat de plaat tijdens de produktie dwars uit de steenwol gezaagd wordt.

Vanwege zijn flexibiliteit en geringe afmeting is de lamellenplaat ook bijzonder geschikt voor toepassing op ronde gevels. Door de geringe afmetingen van de steenwol lamellenplaat is het snijverlies lager dan normaal.De lamellenplaat werd voor het eerst in Duitsland in gevelisolatiesystemen toegepast. Daar spelen de strenge eisen aan de hogere hechtkracht van de hechtmortel en wapeningslaag aan de plaat, bij toepassing op grotere hoogte, een rol. Deze (te?) strenge eisen zijn in ons land niet van toepassing.