Bouwvergunning en Bouwbesluit

Voor nieuwbouw dient een bouwvergunning aangevraagd te worden.

Vaak heeft u ook bij verbouwingen een bouwverguning nodig. Dit omdat u het uiterlijk van de woning verandert met buitengevelisolatie. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Bij een Rijksmonument mag ook de binnenzijde van de woning niet worden aangepast zonder vergunning.

Voor elk bouwwerk / verbouwing gelden de wettelijke regels uit het Bouwbesluit. Daarin staat bijvoorbeeld welke Rc-waarde (isolatiewaarde) buitenmuren minimaal dienen te hebben bij nieuwbouw of renovatie.