Projectmatige controle

Een projectmatige controle is een controle die het hele gevelisolatiewerk betreft. Ze bestaat uit drie onderdelen:

  • Projectbeoordeling;

Voor aanvang wordt een op het werk toegespitst technisch advies met details beoordeeld. Hierbij wordt getoetst of dit voldoet aan de BRL en het KOMO-Attest. Afwijkingen worden kenbaar gemaakt. Dit heeft een aanpassing ten gevolge welke wederom getoetst wordt.

  • Projectcontrole;
  • Eindinspectie;

Een projectmatige controle is verstrekkender, frequenter en duurder dan de controle uit hoofde van het KOMO-Procescertificaat. De kosten van projectmatige controle zijn vaak voor rekening van het stukadoorsbedrijf en worden veelal aan de opdrachtgever in rekening gebracht.”