Kruipruimte

In die gevallen waar géén, onvoldoende of gebrekkige ventilatievoorzieningen voor de kruipruimte aanwezig zijn dienen deze te worden aangebracht.

Al wel aanwezige ventilatie van de kruipruimte mag door het gevelisolatiesysteem niet worden geblokkeerd. In sommige gevallen kunnen reeds bestaande ventilatievoorzieningen worden gehandhaafd.

Daar waar dit niet mogelijk is dienen vervangende ventilatievoorzieningen te worden gerealiseerd. Hierbij moet worden gelet op het ventilerend oppervlak en de verdeling over de gevelvlakken.

Extra aandacht moet worden besteed aan woningen die uit meer dan één beuk bestaan, waarbij dezelfde ‘beukenverdeling’ ook voorkomt in de funderingsbalken.