2018-11-21

Welke pluggen

De te gebruiken pluggen dienen te worden gebruikt in een aantal en op een manier zoals dit door de systeemhouder wordt aangegeven en/of in het bestek c.q. advies is omschreven. De lengte van de pluggen moet zodanig zijn dat zij ten minste 30 mm in de draagkrachtige ondergrond zijn verankerd.