2018-04-22

Afbouwbedrijven en prestatieverklaringen

Voor afbouwbedrijven kan het van belang zijn om met de prestatieveklaring te kunnen beoordelen of het voorgeschreven bouwproduct voldoende kwaliteit heeft en of het de vereiste prestaties kan leveren.

Architecten schrijven producten voor, die zij doorgaans kiezen op basis van informatie die de fabrikant levert. Als een product bijvoorbeeld wordt toegepast in een scheidingswand of als gevelbekleding, dan moet de eindgebruiker er zeker van zijn dat het product voldoet aan de gestelde eisen voor brandveiligheid. De prestatieverklaring geeft het antwoord per type product (blok of plaat), maar niet voor de hele (samengestelde) wand.

Makkelijk?

Hoe goed bedoeld ook, de prestatieverklaringen zijn moeilijk leesbaar. Je moet kennis hebben van normbladen. Die zijn vaak in het Engels, moeilijk leesbaar en niet gratis. Als men een willekeurige prestatieverklaring onder de loep neemt kan men daar amper uitkomen. Vaak staat er NPD wat staat voor No Performance Determined. In dat geval zijn de effectieve prestaties van het product niet bepaald….