Steigers

Indien gebruik moet worden gemaakt van steigers moeten deze voldoen aan de vigerende veiligheidseisen. Voor een goede uitvoering van het werk is het noodzakelijk dat de steiger tenminste 1,00 m1 breed is en slagen heeft van 2,00 m1. De steiger moet voorzien zijn van voldoende mogelijkheden voor verticaal transport van personen en materiaal.

Veiligheid LINK