Steiger

De steiger en het steigermateriaal moeten veilig zijn. Op onveilige steigers mag niet gewerkt worden.

Er dient op gelet te worden dat de verankering voldoet aan de eisen.

Om gevelisolatie technisch en arbotechnisch goed te kunnen aanbrengen dient de steiger minstens 1,00 m

Formeel dienen traditionele steigers, bestaande uit stalen pijpen verbonden door koppelingen, voldoen aan het gestelde in de uitgave P6.

Voor systeemsteigers is er een NEN-norm (2770). Deze is voor gebruik in de dagelijkse praktijk ingewikkeld.

De Stichting Arbouw geeft over veiligheid publicaties uit, o.m. over steigers die wel in de dagelijkse praktijk hanteerbaar zijn.

Een volledig geisoleerde steiger in de winter is voor de arbeidsomstandigheden een voordeel.