Veiligheidshelm

Wanneer een veiligheidshelm gedragen moet worden staat niet in de Arbowet. Wel is wettelijk vastgelegd dat de werkgever een inventarisatie moet maken van de risico’s van het werk en de daaruit voortvloeiende maatregelen moet treffen. De risico’s op de bouwplaats zijn over het algemeen zodanig dat een veiligheidshelm nodig is om de werkzaamheden veilig en gezond uit te kunnen voeren. Het gaat dan met name om vallende voorwerpen en het hoofd stoten.

 

In de CAO Bouwnijverheid staat dat de werkgever een veiligheidshelm moet verstrekken op bouwplaatsen waar gebruik wordt gemaakt van bouwkranen of andere hijsinstallaties, en bij werkzaamheden in sleuven en putten of aan een boorstelling. Op veel bouwplaatsen is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.