Kleurafwijkingen

Oorzaken van kleurafwijkingen kunnen zijn:

  • ongelijkmatige zuiging van de ondergrond of aanliggende verharde mortellagen
  • verschillen in droogtijden o.m. door slecht afgeschermde steigers waardoor het weer vrij spel heeft
  • strijklicht
  • kleurverschillen in verschillende charges van pleisters. (Onder charge wordt een fabricagegang van de fabrikant bedoeld)
  • ondeskundige verwerking
  • structuurverschillen ontstaan door slechte werkomstandigheden. Bijv. een slechte bereikbaarheid van het werk door een te dicht tegen de gevel geplaatste steigervloer of -pijp (steigerslag)
  • structuurverschillen die ontstaan door ongelijkmatige temperaturen bijv. schaduw van de steiger waardoor ook steigerslagen kunnen ontstaan. Door een andere verharding kan de structuur (!) afwijken
  • aanzetten. Dit zijn structuur-, kleur- en/of niveauverschillen bij beeindigingen op plaatsen waar verse pleister is aangebracht tegen verharde pleister
  • reparatieplekken. Reparatie van gestukadoorde gevels is niet eenvoudig zonder kleur- en structuurverschillen te realiseren. De reden hiervan is vaak een combinatie van enkele van eerder genoemde factoren.