Betaling en geschillen

 

  • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
  • Verrekenposten voor door opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden en/of geleden schade worden niet geaccepteerd zonder dat hiervoor door ons schriftelijk opdracht is gegeven resp. schriftelijk mee is ingestemd.
  • Eventuele geschillen ontslaan de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Het verrekenen van facturen zal niet plaatsvinden.
  • Indien door onze opdrachtgever niet (op tijd) productiebonnen of manurenstaten worden afgegeven of getekend zullen wij toch onze facturen indienen. In dat geval kan het ontbreken, of later indienen daarvan, geen aanleiding zijn tot het opschorten van betalingen.
  • Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum