Zaken vaak niet meegenomen in de prijs

  • Kitwerk.
  • Hak- en breekwerken.
  • Inwerken lood, (aluminium) waterslagen, en niet tot het gevelisolatiesysteem behorende profielen.
  • Het waar nodig graven en weer dichten van een sleuf langs de gevels, voor het doorzetten van het systeem onder het maaiveld. Deze sleuf dient de toegang tot de gevel niet te bemoeilijken en van ruim voldoende afmeting te zijn.