Oplevering, werkvolgorde en -tempo

  • De prijs is gebaseerd op een continue tempo en voortgang van onze werkzaamheden.
  • Uitvoering per bewerking in één fase. Verletkosten door stagnaties, die buiten onze schuld ontstaan, zullen worden doorberekend.
  • Alle bouwkundige voorzieningen dienen voor de start van de gevelisolatiewerkzaamheden gereed te zijn.
  • De technische oplevering van onze werkzaamheden dient voor de demontage van de steiger (evt. per bouwdeel) te geschieden.
  • Meetmethode voor bepaling van de m2: de buitenkant van het systeem (pleister / sokkel etc.).