Bouwplaatsvoorwaarden

Door onze opdrachtgever dient, in de nabijheid van de werkplek, zonder dat wij daarvoor kosten (huur, precario, stroomkosten o.d.) in rekening gebracht krijgen, gezorgd te worden voor:

 • een water- en stroomaansluiting, 220 v en/of 380 v van voldoende capaciteit en voor permanent gebruik op maximaal 50 m1 van de werkplek;
 • verlichting en/of afrastering indien door ons noodzakelijk wordt geacht;
 • container(s) waarin wij grof vuil en verpakkingen kunnen deponeren op maximaal 50 m1 van de werkplek. Stortgelden zijn niet voor onze rekening;
 • een steiger die:◦over de volle hoogte van de gevel geplaatst is; ◦minimaal 1,00 m1 breed is en slagen heeft van 2,00 m1;
 • aan de bovenzijde waterdicht is afgedekt met witte lichtdoorlatende of transparante zeilen minimaal tot en met de bovenste steigerslag;
 • voorzien van regenwerend gaas is tot aan straatniveau;
 • is voorzien van trappenhuizen, met maximale tussenafstanden van 40 m1;
 • noch door plaatsing noch door bevestiging de uitvoering bemoeilijkt of verhinderd.
 • bouwliften van voldoende capaciteit voor verticaal transport van materialen. Wij kunnen in overleg gebruik maken van een evt. aanwezige bouwkraan.
 • noodvoorzieningen bij gedemonteerde hemelwaterafvoeren o.d. om te voorkomen dat regenwater voor, tijdens en na aanbrengen en uitharden langs de gevelisolatie loopt.
 • een droge, afsluitbare, voldoende grote en vorstvrije opslagruimte voor materiaal en materieel;
 • was-, kleed- en schaftgelegenheden;

 

Onze opdrachtgever dient zich te houden aan alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften zoals die voor steigers, elektra, gedemonteerde balustrades e.d. gelden.