Afvoer van gevelisolatie bij sloop

Bij de verschillende isolatiematerialen is beschreven hoe deze als afval kunnen worden aangeboden voor hergebruik, mits deze gescheiden zijn van andere bouwresten. De praktijk leert dat dit scheiden niet altijd schoon materiaal oplevert. Bouw- en sloopafval valt overigens in principe niet onder gevaarlijk afval.